Information Laddboxar

Följ denna sida för uppdaterad information om Laddprojektet

Denna sida kommer löpande att uppdaters med information gällande vårat projekt kring Laddboxar och hur det berör samtliga fastighetsägare i Nyalands Samfällighet.

Priser per kWh för laddning

Nedanstående är summerade priser för respektive månad, bestående av de rörliga delarna elöverföring, energiskatt och elpris rörligt.

Dec: 1.41 Sek exkl. moms

Jan: 1.55 Sek exkl. moms

Feb: 1.21 Sek exkl. moms

Mar:

Apr:


Laddboxar hos Nyaland

Samtliga Laddboxar är nu installerade och testade.

Anmälan laddbox

För att anmäla att ni vill nyttja laddbox, mejla följande till Laddgruppen@nyaland.se
-Fullständigt namn
-Adress
-Epost
-Mobilnr
-Garagenr (står uppe till höger på garageporten)
-Meddela om ni har elbil eller laddhybrid


Användning laddbox

Efter initial inkoppling av laddbox, kan varje fastighet enkelt själv styra på/av-koppling av laddbox. Antingen via App i SmartPhone, webbinloggning eller via en s.k RFID-bricka. Då varje garage har egen laddare, finns inget direkt behov att stänga av laddbox, utan den kan vara på.


Laddstatistik

Komplett statistik av all förbrukning finns tillgängligt för samtliga, via ChargeAmp-appen eller via inloggning på webbsidan https://my.charge.space/


Förbrukning och betalning

Tillsvidare kommer Styrelsen, via en Laddgrupp, att själva hantera förbrukning och betalning.
Detta då portal från ChargeAmp enkelt medger rapportuttag på samtlig förbrukning.

Kostnader kommer att påföras respektive använd laddboxs fastighet, med samfällighetens faktiska pris per kWh. 


Förbrukning kommer att månadsvis rapporteras och läggas in i Simplekos portal.
Betalning kommer att föras in på Kvartalsvisa Samfällighetsaviseringen, d.v.s 3 månaders förbrukning.


Ovanstående innebär att vi INTE behöver en betallösning, t.ex. MONTA, och därmed sparar in 60 Sek/mån + 2% på förbrukning, för samtliga som nyttjar laddare.


Vi vill dock vara mycket tydliga med att en betallösning mycket väl kan krävas i framtiden


Laddbox Offline?

Samtliga laddboxar är uppkopplade via WiFi till lastbalanseradande lösningen.
Som all WiFi-uppkoppling, kan den ibland inte nå router.
När laddbox inte når WiFi-nätet går den in i ett bas-läge, där det fortfarande går att ladda, men enbart med 6A. All laddning under perioden laddboxen är Offline, sparas och uppdateras till ChargeAmp-portalen, så fort den återgår till nätet. M.a.o. går det inte att ladda gratis.

Om laddboxen långvarigt eller återkommande är Offline, anmäla till laddgruppen@nyaland.seManual ChargeAmp Dawn