Information Laddprojektet

Följ denna sida för uppdaterad information om Laddprojektet

Denna sida kommer löpande att uppdaters med information gällande vårat projekt kring Laddboxar och hur det berör samtliga fastighetsägare i Nyalands Samfällighet.

OBS! Mandel o Internet 29/11


Viktigt meddelande från NewEl.


"Vi planerar elcentralbyte på Mandelgränd på onsdag den 29 november kl. 7:00 - 16:00. Garage på Mandelgränd blir strömlösa samt hela samfällighet blir av tv och internet. Det gäller alla fem gårdar."


M.a.o. se Internet som nere för samtliga hushåll, under hela onsdagen (till 16:00), men det kan komma tillbaka tidigare.

Och elektriska garageportar kan inte öppnas på Mandelgränd!

Tidplan Grävning

Mer information kommer från ert Gårdsombud och på Parkeringsplatser.

OBS!!! Var uppmärksam på att inte långtidsparkera er bil på utsatta platser, där gravmaskin kräver access.

Projektstart 2/10

Grävning och montering av laddboxar påbörjas den 2:a oktober.

Innan dess måste samtliga tömma garag på ev. annat, för att sedan nyttja garage för parkering under projektperioden.


En detaljplan över arbetet, d.v.s. när görs vilket garage/gård, kommer snart.
Vi publicerar den här då!


Delbetalning 1 på 2 915 Sek, beslutad på Extrastämma 2023-05-30, ska inbetalas senast 31/10, i samband med Samfällighetsavgiften (se utskick i brevlåda)


OBS! Se viktiga info och garagenyckel till höger!Bidrag Naturvårdsverket

Att förbereda redan nu


Access till samtliga garage kommer att krävas under projektets gång.
NewEl behöver åtkomst till främre vägg, mitten/vänster för montering laddbox. Skiss kommer senare, som  visar vad som behövs rensas.
De behöver även åtkomst till den vägg där ledningar i garage kommer in, vanligen vänstra väggen i garagelängan.
Dessa väggar behöver rensas inför installation.


För åtkomst till garage behöver gårdsombud/suppleant få in nyckel/öppnare till samtliga gårdens garage.

Inför detta (återkommer senare med detaljer), ta reda på vilket garagenummer ni har, står uppe till höger på er garageport.
Detta nummer ska märkas på nyckeln, samt er adress, mobilnummer och namn.
I denna ordning!


I de garage där mellanvägg finns, planerar vi att ta ur denna. Den fyller ingen funktion och har i de flesta fall börjat murkna av fukt. Det enklaste är om ni som har väggen mellan era garage, kan planera en gemensam aktivitet och slå ur denna. Den är icke bärande och ramverket skall lämnas kvar. Återkom med ev. frågor till ert Gårdsombud.

Förhandsinfo


Inledande 2-timmars möte med NewEl och entreprenör för grävning, har idag (25/8) genomförts.

Projektet kommer att i detalj redovisas på denna sida, de närmaste veckorna.


Grävning till garagelängor är preliminärt planerad till slutet september/början oktober. Vid grävning kommer del av gårdens parkering o garage ej av vara åtkomliga/farbara, dock med så liten påverkan som möjligt.


Container kommer att placeras längs Äppelvägen, för inlåsning av utrustning m.m.


Under arbetsperioden kommer inte Lokalen att hyras ut, då vi behöver den för arbetet.

Bastu kommer inte att vara tillgänglig vardagar under dagtid.