Aktuell information

 

Vårstäddag lördag 20 april


Nästa styrelsemöte 21 majÅrsstämman 2024

Årsstämma för 2024 är fastställd till tisdagen den 5:e mars, kl. 19:00 i Lokalen.

Motioner ska vara inlämnade senast 15:e februari.


Ordinarie kallelse inkl. agenda för Årstämma kommer att komma i allas brevlåda inom kort.

Verksamhetsberättelse


Resultaträkning o Balansräkning


Budget 2024


Protokoll Styrelsemöten 2023

Motion 1 - Lokalpriser


Motion 2 - Fiber


Ny aviseringsperiod

Styrelsen har i möte den 9/1 beslutat att övergå till Kvartalsvis avisering av Samfällighetsavgiften.

Anledningar till till detta är flera, men den viktigaste är att vi kan "gratis" avisera ut laddkostnader till de som nyttjar laddbox, på ett kortare intervall. Med ett halvårs upparbetning av laddkostnader, finns risk för vår likviditet.


I.o.m. att vi övergår till en modernare hantering av all vår ekonomi, via Simplekos Ekonomiska Förvaltning, kommer varje hushåll att kunna hantera detta efter egna val, t.ex. via Kivra, autogiro, m.fl.
Mer information kommer på denna Hemsida, i er brevlåda och på Årsstämman.


Bankgiro

I.o.m. att vi nu ligger under Ekonomisk förvaltning via Simpleko, har vi inte längre kvar vårt Bankgiro-nummer.
Betalning och avisering sker helt och hållet från den tjänst som Simpleko tillhandahåller, d.v.s ingen ska betala direkt till tidigare Bankgiro.


Slutbetalning laddbox

Den slutliga betalningen av laddboxen, kommer att föras till första aviseringen av Samfällighetsavgiften, d.v.s. efter mars.


Extrastämma fastställt Styrelsen förslag till Laddlösning


Protokoll Extrastämma


Protokoll Årsstämma 2023


Inför Årsstämma 2023

Verksamhetsberättelse 2022

Resultaträkning 2022

Balansräkning 2022

Styrelseprotokoll 2022

Budget 2023


Motion 1 - Ersättning Styrelse

Motion 2 - Gardiner lokalen


OBS! Laddfrågan är icke med på ordinarie årsstämmaKallelse Årsstämma 2023

Ordinarie Årsstämma hålls 2023-03-30 kl. 19:00 i Lokalen

Kallelse inkl. Dagordning är skickad i Er brevlåda.


Från år 2022


Verksamhetsberättelse 2021

Resultaträkning 2021

Balansräkning 2021

Budget 2022

Styrelseprotokoll 2021

Protokoll årsstämma 2022, undertecknad


Ang. anlitande av Ekonomisk Förvaltning.
Länk till Kallelse samt ärendet


Beslut enl. Extrastämma blev att anlita Ekonomisk förvaltning, vilket inletts.