Startsidan


Verksamhetsberättelse 2021

Resultaträkning 2021

Balansräkning 2021

Budget 2022

Styrelseprotokoll 2022

Protokoll årsstämma 2022, undertecknad


OBS! Motioner lämnas in senast 2023-02-15 till
styrelsen@nyaland.se eller i brevlådan.


Kallelse Årsstämma 2023

Ordinarie Årsstämma hålls 2023-03-30 kl. 19:00 i Lokalen

Kallelse inkl. Dagordning kommer även i Er brevlåda.


Öppet Hus - Laddpunkter


7/2 kl. 17:30-19:00

9/2 kl. 19:00-20:30


Chans att:

  • se och känna på föreslagen laddbox.
  • se och testa applikation för laddstyrning o betalning
  • prata med representat från leverantör
  • se hur helhetslösning med ny el är tänkt
  • läs om varför vi inte längre behöver ändra Anläggningsbeslut
  • ställa frågor