Extrastämma 7 november, kl 20:00 i Lokalen

Ang. anlitande av Ekonomisk Förvaltning.
Länk till Kallelse samt ärendet


Beslut enl. Extrastämma blev att anlita Ekonomisk förvaltning, vilket inletts.

OBS! Mandel o Internet 29/11


Viktigt meddelande från NewEl.


"Vi planerar elcentralbyte på Mandelgränd på onsdag den 29 november kl. 7:00 - 16:00. Garage på Mandelgränd blir strömlösa samt hela samfällighet blir av tv och internet. Det gäller alla fem gårdar."


M.a.o. se Internet som nere för samtliga hushåll, under hela onsdagen (till 16:00), men det kan komma tillbaka tidigare.

Och elektriska garageportar kan inte öppnas på Mandelgränd!


OBS! Containerplacering

Under projektperioden, troligen tills december, kommer låsbar container att placeras på Äppelvägen, mot Mandelgränd. 

Utplacering kommer att ske måndag morgon 2/10.


OBS!!! Fel bankgiro på lapp i helgen

Korrekt Bankgiro är givetvis 281-1503, som vanligt.


Länk till Utskick September, om avgifter (rätt Bankgiro)


OBS! Kolla nya fliken Laddprojektet ovan

Under perioden för Laddprojektet kommer vi att kontinuerligt informera under fliken Laddprojektet ovan.
Se till att följa utvecklingen där!


Extrastämma fastställt Styrelsen förslag till Laddlösning


Protokoll Extrastämma


Protokoll Årsstämma 2023


Inför Årsstämma 2023

Verksamhetsberättelse 2022

Resultaträkning 2022

Balansräkning 2022

Styrelseprotokoll 2022

Budget 2023


Motion 1 - Ersättning Styrelse

Motion 2 - Gardiner lokalen


OBS! Laddfrågan är icke med på ordinarie årsstämmaKallelse Årsstämma 2023

Ordinarie Årsstämma hålls 2023-03-30 kl. 19:00 i Lokalen

Kallelse inkl. Dagordning är skickad i Er brevlåda.


Från år 2022


Verksamhetsberättelse 2021

Resultaträkning 2021

Balansräkning 2021

Budget 2022

Styrelseprotokoll 2021

Protokoll årsstämma 2022, undertecknad


.