Startsidan


Kallelse X-trastämma Laddfråga

Den 30:e maj kl 19:00 i Lokalen, hålls Xtrastämma för beslut kring Laddpunkter. Kallelse och agenda kommer i Er brevlåda. Samt instruktioner för hur Ombudsröstning skall ske.


Protokoll Årsstämma 2023


Inför Årsstämma 2023

Verksamhetsberättelse 2022

Resultaträkning 2022

Balansräkning 2022

Styrelseprotokoll 2022

Budget 2023


Motion 1 - Ersättning Styrelse

Motion 2 - Gardiner lokalen


OBS! Laddfrågan är icke med på ordinarie årsstämmaKallelse Årsstämma 2023

Ordinarie Årsstämma hålls 2023-03-30 kl. 19:00 i Lokalen

Kallelse inkl. Dagordning är skickad i Er brevlåda.


Från år 2022


Verksamhetsberättelse 2021

Resultaträkning 2021

Balansräkning 2021

Budget 2022

Styrelseprotokoll 2021

Protokoll årsstämma 2022, undertecknad


.