Nyalands samfällighetsförening

Dadelgränd 30, 17557 Järfälla

Org.nr. 716418-4983

Styrelsen

Ordförande

Fredrik Svanberg, Russin 21

Kassör

Kristina Janryd, Korint 17


Gårdsombud

Dadelgränd

 Johan Andersson, Dadel 3
 Suppleant: Erik Hansson (D24)


Korintgränd

 Andreas Kansgården, Korint 27
 Suppleant: Jan Nordstrand (K9)


Mandelgränd

 Cecilia Rustum, Mandel 1
 Suppleant: Kari Nurmio. (M10)


Russingränd

 Ragnar Lagerkvist, Russin 17
 Suppleant: Thomas Löfström (R13)


Äppelvägen

 Erik Persson, Äppel 11
 Suppleant: Helen Sandström (Ä15)


Revisorer
Rolf Vinterman (Ä25) och Åke Hjärtner (K14 )
Suppleant: Magnus Erlandsson (D10)


Valberedning
Maria Rustum (Äppel) och Jessica Westblad Bergman (Dadel)