Nyalands samfällighetsförening

Dadelgränd 30, 17557 Järfälla

Org.nr. 716418-4983

Styrelsen

Ordförande

Fredrik Svanberg, Russingränd 21

Kassör

Tove Hallgren Muselli, Mandelgränd 11


Gårdsombud

Dadelgränd

Johan Andersson, Dadelgränd 3
Suppleant: Johan Vestman


Korintgränd

Niklas Eklöf

Suppleant: William Fast


Mandelgränd

Cecilia Rustum, Mandelgränd 1
Suppleant: Kari Nurmio. (M10)


Russingränd

Ragnar Lagerkvist, Russingränd 17
Suppleant: Thomas Löfström (R13)


Äppelvägen

Erik Persson, Äppelvägen 11
Suppleant: Mathias Olofsson


Revisorer
Anders Karlsson, Äppelvägen 31

Mattias Ehn, Äppelvägen 7
Suppleant: Mats Arling, Louise Englund


Valberedning
Patrick Grangien, Mandelgränd 15

Gunnar Hilding, Äppelvägen 2