Nyalands samfällighetsförening

Dadelgränd 30, 17557 Järfälla

Org.nr. 716418-4983

Styrelsen

E-post: styrelsen@nyaland.se


Nästa styrelsemöte: 21 maj 

Ordförande

Anna Insulander, Russingränd 9

Kassör

Tove Hallgren Muselli, Mandelgränd 11


Gårdsombud

Dadelgränd

Johan Vestman, Dadelgränd 22
Suppleant: Joel Grusellius, Dadelgränd 8


Korintgränd

Niklas Eklöf, Korintgränd 13

Suppleant: William Fast, Korintgränd 15


Mandelgränd

Patrick Grangien, Mandelgränd 15 
Suppleant: Kaari Nurmio, Mandelgränd 10


Russingränd

Ragnar Lagerkvist, Russingränd 17
Suppleant: Gunnar Höjvall, Russingränd 23


Äppelvägen

Jim Zacharias, Äppelvägen 10
Suppleant: Tomas Brander, Äppelvägen 29


Revisorer
Anders Karlsson, Äppelvägen 31

Mattias Ehn, Äppelvägen 7
Suppleant: Fredrik Johansson, Korintgränd 10 och Louise Englund, Mandelgränd 12


Valberedning
Patrick Grangien, Mandelgränd 15

Gunnar Hilding, Äppelvägen 2