Stadgar och avgifter


Samfällighetetens stadgar (pdf)


Avgifter

Samfällighetsavgiften inklusive kabel-TV och bredband är 5029 kr/halvår för hösten 2022.


Bredbandet avser perioden januari - december. För de få fastighetsägare som ej är anslutna till gruppavtal bredband är avgiften 6500 kr per helår 2022.


De som är anslutna till gruppavtalet har fått rabatt från Tele2 (f.d Com Hem). Var vänlig kontrollera din faktura eller logga in på Tele2:s webbsida.


Avgiften betalas via avisering av Samfällighetsavgiften.

Den som äger fastigheten per 30 april respektive 30 september är betalningsskyldig.

Information om vad samfälligheter är och varför du måste betala avgiften hittar du på Lantmäteriets hemsida. www.lantmateriet.se


Vid frågor om betalningen, kontakta föreningens kassör.


Företagsabonnemang från Tele2 och tjänster från andra leverantörer ingår ej i gruppavtalet. !