Dokument och protokoll


Denna sida är ett arkiv av tidigare års protokoll och dokument


2021

Balansräkning 2021

Resultaträkning 2021

Verifikationslista 2021

Kontoutdrag 2021

Avstämning balanskonto 2021

Protokoll Årstämma 2021

Styrelseprotokoll 2021