Nyalands samfällighetsförening

Dadelgränd 30, 175 57 Järfälla
info@nyaland.se
Org.nr 716418-4983

Styrelsen

styrelsen@nyaland.se

Ordförande

Anna Hedström, Mandel 13

Kassör

Kristina Janryd, Korint 17

Gårdsombud

 

Dadelgränd

Johan Andersson, Dadel 3
Suppleant: Erik Hansson (D)

Korintgränd

Andreas Kansgården, Korint 27
Suppleant: Jan Nordstrand (K9)

Mandelgränd

Hampus Björck, Mandel 29
Suppleant: Cecilia Rustum (M1)

Russingränd

Fredrik Svanberg, Russin 21
Suppleant: Thomas Löfström (R13)

Äppelvägen

- vakant -
Suppleant: Ingela Brander (Ä29)

 

 

 

Revisorer

Rolf Vinterman (Ä25) och Åke Hjärtner (K14 )
Suppleant: Magnus Erlandsson (D10)

 

Valberedning

Maria Rustum (Äppel) och Jessica Westblad Bergman (Dadel)