Stadgar och avgifter

icon_pdf (1K) Stadgar


Årsavgiften är 5.000 kr och betalas i två delar (2.500 kr per gång).

Sista betalningsdag är:
30 april respektive 30 september.

Avgiften betalas till bankgiro 281-1503

Ange fastighetsbeteckning eller adress, max 25 tecken.
Adress: R3 eller Äppel 4 räcker
Fastighetsbeteckning: t.ex 9:161

Den som äger fastigheten per 30 april respektive 30 september är betalningsskyldig.

Information om vad samfälligheter är hittar du på Lantmäteriets hemsida.
www.lantmateriet.se

Vid frågor om betalningen, kontakta föreningens kassör.


Senaste uppdateringen från ComHem läs mer icon_pdf (1K)