Stadgar och avgifter

icon_pdf (1K) Stadgar


Samfällighetsavgiften inklusive kabel-TV och bredband är 3.244 kr för första halvåret 2019

Bredbandet avser perioden 1 mars – 30 juni 2019. För de få fastighetsägare som ej är anslutna till gruppavtal bredband är avgiften 2.500 kr.

De som är anslutna till gruppavtalet har fått rabatt från Com Hem från period mars. Var vänlig kontrollera din faktura.

Avgiften betalas till bankgiro 281-1503

Ange fastighetsbeteckning eller adress, max 25 tecken.
Exempel på referenser som kan anges: R3 eller Äppel 4 eller 9:161

Den som äger fastigheten per 30 april respektive 30 september är betalningsskyldig.

Information om vad samfälligheter är hittar du på Lantmäteriets hemsida.
www.lantmateriet.se

Vid frågor om betalningen, kontakta föreningens kassör.


Information om gruppavtalet med Com Hem (februari 2019)

Osäker på om du ingår i gruppavtalet? Om du från mars 2019 har fått 350 kr rabatt på tjänster från Com Hem, så ingår du i gruppavtalet och ska betala 186 kr/ån till föreningen. Företagsabonnemang från Com Hem och tjänster från andra leverantörer ingår ej i gruppavtalet.

Uppdateringen från ComHem 2007-08-17 läs mer icon_pdf (1K)