Stadgar och avgifter

icon_pdf (1K) Stadgar


Samfällighetsavgiften inklusive kabel-TV och bredband är 3.525 kr per halvår 2020 (totalt 7.058 kr)

Bredbandet avser perioden januari - december. För de få fastighetsägare som ej är anslutna till gruppavtal bredband är avgiften 5.000 kr per helår.

De som är anslutna till gruppavtalet har fått rabatt från Tele2 (f.d Com Hem). Var vänlig kontrollera din faktura eller logga in på comhems webbsida.

Avgiften betalas till bankgiro 281-1503

Ange fastighetsbeteckning eller adress, max 25 tecken.
Exempel på referenser som kan anges: R3 eller Äppel 4 eller 9:161

Den som äger fastigheten per 30 april respektive 30 september är betalningsskyldig.

Information om vad samfälligheter är och varför du måste betala avgiften hittar du på Lantmäteriets hemsida.
www.lantmateriet.se

Vid frågor om betalningen, kontakta föreningens kassör.


 Com Hem har blivit Tele2 (april 2021)

Tele2 och Com Hem har gått ihop och heter numera bara Tele2.

Information om gruppavtalet med Com Hem (februari 2019)

Osäker på om du ingår i gruppavtalet? Om du från mars 2019 har fått 350 kr rabatt på tjänster från Com Hem, så ingår du i gruppavtalet och ska betala 186 kr/ån till föreningen. Företagsabonnemang från Com Hem och tjänster från andra leverantörer ingår ej i gruppavtalet.

Uppdateringen från ComHem 2007-08-17 läs mer icon_pdf (1K)