Årsstämma 2017-03-15 kl 19:00

Styrelsen välkomnar alla medlemmar till stämman!

Verksamhetsberättelse 2016
Resultatrapport 2016
Balansrapport 2016
Budget 2017

 

2017-06-08

Nästa Styrelsemöte är MÅNDAG den 14 augusti kl 19.00 i gemensamhetslokalen. Har man några frågor till styrelsen går det bra att titta förbi vill man hellre maila går det bra på styrelsen@nyaland.se

 

2017-06-07

Vi har nu fått garageportarna åtgärdade (Korint återstår dock) och kommer i augusti göra en egen besiktning där alla gårdar ser över om några problem kvarstår.

2016-10-26

Vi vill uppmärksamma alla medlemmar att vi i enlighet med beslut på årsstämman höjt samfällighetsavgiften till 5 000 kr /år.

2016-03-10

Valberedningen önskar få kandidater till poster inför årsstämman i år. Ta chansen att vara med och bidra till vår samfällighet.

Byte av vattenventiler

2016-03-10
Vi har nu slutfört vattenventilprojektet. Återstår är endast att åtgärda tomt som blivit uppgrävd för byte av huvudventil.


2016-01-11
Vi har i styrelsen startat arbete med att samordna vattenavstängningsventiler enligt Järfälla kommuns rekommendation.
Detta arbete är i det närmaste slutfört. 

Renovering av gemensamma garagelängor 

2016-03-10

Garageportexperten kommer inom kort att komma och installera motorer till de som beställt sådana.

Mer info kommer ang. datum i brevlådorna.

2016-01-11:

Nu är garageportprojektet avslutat. Ang. Motorer till garagen så fortsätter vi driva på det som en egen punkt.

 

Parkeringsförbud

Om ni har missat det är det nu parkeringsförbud på HELA Äppelvägen, åt båda hållen.

 

GRANNSAMVERKAN

Grannsamverkan