Årsstämma 2022

Torsdag 24 mars, klockan 18:00

PLATS: Föreningslokalen Dadelgränd

Kallelse till Årsstämma 2022 - ajounerad stämma

Verksamhetsberättelse 2021

Motion Avgifter

Motion Ljudabsorbenter lokalen

Valberedningens förslag 2022

Budget 2022

Resultaträkning

Balansräkning

Underhållsplan komplett PDF

Handlingar till årsmötet kommer att publiceras här. Inga handlingar kommer att skrivas ut till mötet.

Information år 2021

Städdag lördag 17 april kl 10:00

Våren är på väg och därför är det dags för vårstädning. Vi träffas på respektive gård lördag 17 april kl 10. Ditt gårdsombud vet mer.

Våra gränder och gårdar kommer att sopas veckan efter.

 

Styrelseprokoll 2021 finner Ni här


Årsstämma 2021
Onsdag 21 april, klockan 18:00

PLATS: Fotbollsplanen vid Äppelvägen

Styrelsen för Nyaland Samfällighetsförening har fattat beslut om att skjuta på årsstämman 2021 som enligt stadgarna 12 § ska ske i mars månad. Beslutet tas mot bakgrund av pandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att begränsa även enskilda sammankomster till max 8 personer. Likt föregående år planerar vi för att hålla stämman utomhus på fotbollsplanen (med reservation för att ytterligare restriktioner kan tvinga oss att tänka om med kort varsel).

På grund av detta har styrelsen med stöd av revisorerna beslutat att förlänga tiden för motioner med 14 dagar. Motioner till årsstämman skall därmed vara styrelsen tillhanda senast 29 februari 2021.

Handlingar till årsmötet kommer att publiceras här. Inga handlingar kommer att skrivas ut till mötet.

 

Information från valberedningen

Valberedningen arbetar med förslag till nästa års styrelse. Om du är intresserad eller har förslag på personer, kontakta dem. Följande poster ska väljas på årsmötet:

 • Kassör (2 år)
 • Russingränd, gårdsombud (2 år)
 • Korintgränd, gårdsombud (2 år)
 • Äppelvägen, gårdsombud (2 år)
 • Suppleanter till alla fem gårdar (1 år)
 • Revisorer, 2 ordinarie och 2 suppleanter (1 år)
 • Valberedning, 2 st (1 år)

 


Information år 2020

Höststädning lördag 17 oktober kl 10:00

Att göra hösten 2020 enligt underhållsplanen

Comhem över går till endast digitala sändningar i september

Comhem kommer att stänga ner den analoga sändningen av TV och radio den 8 September. Detta innebär att man måste ändra inställningarna på sin TV att visa digitala sändningar i stället för analoga. Mer finns att läsa på: Länk

Nytt datum för årsstämma: 2020-04-21 kl 19:00
Föreningslokalen

INSTÄLLD - Årsstämma 2020-03-17 kl 19:00
Med anledning av pågående pandemi, har årsstämma flyttats fram till slutet av april. Håll tummarna för att läget är bättre då.

Handlingar till årsmötet kommer att publiceras här. Inga handlingar kommer att skrivas ut till mötet.

Valberedningen arbetar med förslag till nästa års styrelse. Om du är intresserad eller har förslag på personer, kontakta dem. Följande poster ska väljas på årsmötet:

 • Ordförande (2 år)
 • Mandelgränd, gårdsombud (2 år)
 • Dadelgränd, gårdsombud (2 år)
 • Suppleanter till alla fem gårdar (1 år)
 • Revisorer, 2 ordinarie och 2 suppleanter (1 år)
 • Valberedning, 2 st (1 år)

Information från styrelsen 2020


Information från styrelsen 2019

December: ComHem vsTV4 och C-more, fastighetsägarinformation. Länk till ComHems sida

Februari: Gruppavtal med Com Hem, start 1 mars

Årsstämma 2019-03-18 kl 19:00

Nyalands årsmöte 2019 kommer att vara måndag 18 mars kl 19 i föreningslokalen.

Motioner som kommer att tas upp på årsmötet. Sista dag att lämna in motioner var 15 februari.

Du har väl inte missat valberedningens information? Det är viktigt med aktiva medlemmar och bästa sättet att påverka är förstås att vara med i styrelsen. Följande poster behöver fyllas:

 • Mandelgränd, gårdsombud (fyllnadsval 1 år)
 • Russingränd, gårdsombud (2 år)
 • Korintgränd, gårdsombud (2 år)
 • Äppelvägen, gårdsombud (2 år)
 • Suppleanter till alla fem gårdar (1 år)
 • Revisorer, 2 ordinarie och 2 suppleanter (1 år)
 • Valberedning, 2 st (1 år)

Dessutom behövs en lokalansvarig och en bastuansvarig. Vi behöver även en ansvarig för grannsamverkan.

 

Information från styrelsen 2019

Februari: Gruppavtal med Com Hem, start 1 mars

 

Information från styrelsen 2018

December: Nytt avtal med ComHem ger lägre kostnad på bredband för alla medlemmar

Oktober: Parkering & Trädgårdsavfall

Juni: Projektet med att få möjlighet att ladda elbilar har stoppats

Maj: Internetanslutning för Nyalands samfällighets medlemmar & GDPR


Årsstämma 2018-03-15 kl 19:00

Styrelsen välkomnar alla medlemmar till stämman! Vi ber de medlemmar som önskar ett exemplar av nedan dokument på stämman att skriva ut dessa själva.

Dagordning årsstämma 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Balansrapport 2015-2017

Resultatrapport 2017

Budget 2018

Motion fr Dadel

Motion fr Russin

Info om ev ny Belysning 2018

Info om ev laddning av elbil

 

2018-02-22

Styrelsen har tagit fram en gränsdragningslista avseende Garage och Parkering:

gränsdragningslista

 

2018-01-29

Nästa styrelsemöte är den 20 februari kl 19.00 i gemensamhetslokalen.  Har man några frågor till styrelsen går det bra att titta förbi vill man hellre maila går det bra på styrelsen@nyaland.se 

 

2017-12-17

Nästa styrelsemöte är den 9Januari kl 19.00 i gemensamhetslokalen. Har man några frågor till styrelsen går det bra att titta förbi vill man hellre maila går det bra på styrelsen@nyaland.se GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

 

2017-12-17

Bastun är nu sanerad och renoverad. Alla som betalt avgiften för bastun är nu välkomna att använda den. /styrelsen

 

2017-11-21

OBS! VIKTIGT att ALLA lämnar in en uppmärkt garagenyckel till gårdsombuden snarast, senast torsdag 23/11! Vi ska nämligen på fredag den 24/11  göra åtgärder och slutbesiktning på våra garageportar. Därefter kommer en  gränsdragningslista att tas fram och publiceras.

 

2017-10-23

Nästa styrelsemöte är imorgon den 24 oktober kl 19.00 i gemensamhetslokalen. Har man några frågor till styrelsen går det bra att titta förbi vill man hellre maila går det bra på styrelsen@nyaland.se

 

2017-09-06

Tyvärr har Korintgränd haft inbrott i alla sina garagelängor natten till tisdag. Styrelsen kommer lyfta ämnet på nästa styrelsemöte som är 11 september kl 19.00 och se över om vi kan hitta några förebyggande åtgärder för framtiden.

 

2017-08-14

OBS VIKTIG INFORMATION, Tyvärr har vi upptäckt svartmögel i bastuutrymmet. Detta medför att bastun från och med nu är avstängd. Styrelsen har påbörjat arbete för att åtgärda problemet, men i nuläget kan vi inte svara på när problemet är fixat.

 

2017-08-14

Nyalands Samfällighet finns nu på Facebook, under namnet Nyalands samfällighet Viksjö/Järfälla. Där uppdaterar vi med information som berör våras medlemmar, samma information går även att läsa här på hemsidan. Bjud in dina grannar till sidan så når vi ut till fler.

 

2017-08-14

Nästa Styrelsemöte är MÅNDAG den 11 September kl 19.00 i gemensamhetslokalen. Har man några frågor till styrelsen går det bra att titta förbi vill man hellre maila går det bra på styrelsen@nyaland.se

 

2017-06-07

Vi har nu fått garageportarna åtgärdade (Korint återstår dock) och kommer i augusti göra en egen besiktning där alla gårdar ser över om några problem kvarstår.

 

Parkeringsförbud

Om ni har missat det är det nu parkeringsförbud på HELA Äppelvägen, åt båda hållen.

 

Tidigare års  dokument

Verksamhetsberättelse 2016
Resultatrapport 2016
Balansrapport 2016
Budget 2017